Najčastejšie kladené otázky

Prečo modrina mení farbu?

Hemoglobín však v podkoží nezostáva. Postupne sa rozkladá na tzv. biliverdín a bilirubín, až sa nakoniec vstrebe a podľa toho, ako proces postupuje, modrina prechádza viacerými farbami. Na začiatku, keď je v podkoží ešte hemoglobín, je modrá až fialová, po jeho degradácii ozelenie, nakoniec ožltne, až sa stratí.